Otvorenie Webstránky

Na vianoce nám bola odovzdaná nová web stránka s booking systémom, ďakujeme za spoluprácu so spoločnosťou Elegant Solution.